EMSD Logo
       
 
  前言

  为海上救援行动作好准备

  使用电动车辆 实践低碳生活

  为威尔斯亲王医院新大楼提供服务

  装设电力再生功能升降机以提高能源效益

  善用厨余莫浪费 堆肥再造明日粮

  新款救护车投入服务

  联络我们